Glass

Ved valg av vinduer og dører spiller glasset en vesentlig rolle. Vinduet eller dørens isolasjonsevne og støydemping er faktorer som i stor grad avgjøres av glasstypen. I tillegg kan moderne glass fås med sol- og brannbeskyttelse, og innbrudds- og skadesikring.

Glass er for mange forbrukere et ukjent produkt, til tross for den betydning det har for vårt daglige liv ved at vi kan se ut og får inn lys og varme. Glass har i de senere år hatt en enorm utvikling. Det har kommet mange nye og gode egenskaper til glass, og ikke minst mange nye og spennende glasstyper. For oss er det derfor viktig å få informert forbrukeren om hvilke glassvalg som er mulig i et moderne MesterVindu. Våre rådgivere står klar for deg.

Glass kan i hovedsak deles inn i fem typer: energiglass, solglass, sikkerhetsglass, lydglass og brannglass. Disse kombineres med selvrensende glass, duggfrie glass og glass med spesielle farger og detaljer. Våre rådgivere kan hjelpe deg med valg.

Solbeskyttende glass

Selv i det høye nord hvor vi befinner oss, vil det være nødvendig i store deler av året å skjerme seg mot solvarme. Ikke minst opplever vi dette i sommerhalvåret. Solglass har flere gode egenskaper og muligheter, og vår glassprodusent har et bredt spekter av solavskjermende ruter som passer de fleste behov. Moderne solglass er ikke mørkt, men mer som energiglass.

Sikkerhetsglass

Glass er et skjørt materiale. Knuste glassruter kan lett medføre personskade, og det er ikke til å legge skjul på at mange innbrudd involverer knuste glass. Vi tilbyr vindu og dører med herdede eller laminerte glassruter som er utviklet med disse problemstillingene i tankene.

Energiglass er standard

Vanlig, helt ordinært glass slipper inn solenergi, men på grunn av den lave refleksjonen i langbølgeområdet slipper det ut romvarme. Energiglassets høye refleksjon av langbølget stråling slipper inn varmestråler (kortbølgede varmestråler) fra sollyset og reflekterer langbølget varmestrålene innenfra, slik at varmen forblir i rommet. Standard i MesterVindu.

vindu Støydempende glass ny

Støydempende glass

I vårt moderne samfunn er kanskje støy den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker livskvaliteten negativt. Støy er et økende problem for stadig flere mennesker. Vanlige vinduer har moderate støyreduserende egenskaper, men det er utviklet spesielle støydempende glass som har god effekt. Våre rådgivere kan hjelpe deg med å velge riktig glass til ditt hus.

Selvrensende glass

Belegget på et selvrensende glass bruker naturens egne krefter til å rense glasset for organisk smuss. Sol og regn skaper en reaksjon med belegget som gjør at smuss løses opp og renner av. Dette gir deg fordelen av mindre vindusvasking og klarere utsikt!

vindu Anitdugg glass

Anti kondensglass

Skjerpede energikrav til bygg har ført til stor etterspørsel av vinduer og glassfasader med 3-lag energiglass med lav u-verdi og svært god isoleringsevne. Det er bra for energibruk og miljø, men i takt med stadig lavere U-verdier har også forekomsten av utvendig kondens på glass tiltatt. Det oppleves negativt når det oppstår, da utsikten hindres.

Kondens er et naturlig fenomen som inntreffer hyppigst vår og høst med vindstille, klart vær med stor forskjell i temperatur dag og natt. Når temperaturen synker om kvelden og natten stiger luftfuktigheten (RH) og det kan kondensere på utvendige kalde overflater.  Når det såkalte duggpunktet passeres, skjer dette.

Anti Kondens Glass er et utmerket glassvalg som reduserer forekomsten av utvendig kondens, damp og frost. Ja, det kan danne seg frost (rim) på yttersiden ved lav temperatur.

Anti Kondens Glass har et hardt pyrolytisk belegg på den ytterste glassflaten gjør at glassets temperatur øker og forekomsten av kondens og frost reduseres.

Fordeler

  • Risikoen for utvendig kondens minimaliseres
  • Kan kombineres med varmeisolasjonsbelegg
  • Kan kombineres med solbeskyttelsebelegg
  • Glasset er helt klart, gjennomsyn påvirkes ikke av belegget
  • Kan bøyes, lamineres og herdes som vanlig floatglass