Glass

Ved valg av vinduer og dører spiller glasset en vesentlig rolle. Vinduet eller dørens isolasjonsevne og støydemping er faktorer som i stor grad avgjøres av glasstypen. I tillegg kan moderne glass fås med sol- og brannbeskyttelse, og innbrudds- og skadesikring.

Glass er for mange forbrukere et ukjent produkt, til tross for den betydning det har for vårt daglige liv ved at vi kan se ut og får inn lys og varme. Glass har i de senere år hatt en enorm utvikling. Det har kommet mange nye og gode egenskaper til glass, og ikke minst mange nye og spennende glasstyper. For oss er det derfor viktig å få informert forbrukeren om hvilke glassvalg som er mulig i et moderne MesterVindu.

Glass kan i hovedsak deles inn i fem typer: energiglass, solglass, sikkerhetsglass, lydglass ogbrannglass. Les mer om disse under. Vi leverer også alle andre glasstyper som vår glassleverandør CG-Glass produserer. Blant disse finnes mange spennende glass, eksempelvis selvrensende glass og glass med spesielle farger og detaljer.

Solbeskyttende glass

Selv i det høye nord hvor vi befinner oss, vil det være nødvendig i deler av året å skjerme seg mot solvarme. Ikke minst opplever vi dette om sommeren. Solglass har flere gode egenskaper og muligheter, og vår glassprodusent har et bredt spekter av solavskjermende ruter som passer de fleste behov.

Sikkerhetsglass

Glass er et skjørt materiale. Knuste glassruter kan lett medføre personskade, og det er ikke til å legge skjul på at mange innbrudd involverer knuste glass. Vi tilbyr vindu og dører med herdede eller laminerte glassruter som er utviklet med disse problemstillingene i tankene.

Energiglass

Vanlig, helt ordinært glass slipper inn solenergi, men på grunn av den lave refleksjonen i langbølgeområdet slipper det ut romvarme. Energispareglassets høye refleksjon av langbølget stråling slipper inn varmestråler (kortbølgede varmestråler) fra sollyset og reflekterer varmestrålene innenfra, slik at de forblir i rommet.

Støydempende glass

I vårt moderne samfunn er kanskje støy den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker livskvaliteten. Støy er et økende problem for stadig flere mennesker. Vanlige vinduer har dårlig støyreduserende egenskaper, men det er utviklet spesielle støydempende ruter som har god effekt.

Selvrensende glass

Belegget på et selvrensende glass bruker naturens egne krefter til å rense glasset for organisk smuss. Dette gir deg fordelen av mindre vindusvasking og klarere utsikt!

Meny