Godkjent rømningsvindu toppsving

For andre vindustyper så gjelder følgende i hht TEK 17:

Summen av FRI åpningsbredde og høyde MÅ være minst 1500mm til sammen og  fri bredde må være minst 500mm og fri høyde minst 600mm Vinduet må kunne stå i åpen posisjon. Dette løses ved hjelp av f.eks.et  katastrobeslag på topphengslet vindu

Eks. Topphengslet vindu 120×60 gir en fri åpning på 1070×472 som betyr at selv om summen er mer enn 1500mm så er fri høyde for liten til å tilfredstille kravet.