Kvalitetsgaranti

 

Gjeldende fra 01.01.2022

 MesterVindu Norge AS sine garanti og reklamasjonsbestemmelser gjelder for produkter levert etter 01.08.2021. 

MesterVindu Norge AS sine bestemmelser reguleres av forbrukerkjøpsloven. Se ellers våre salgs og leveringsbetingelser og salgs og leveringsbetingelser for kjøp via vår nettbutikk. 

Ved mangel: 

Om det foreligger en mangel ved et produkt eller at produktet ikke samsvarer med hva som er avtalt så skal dette meldes fra om innen rimelig tid. Med rimelig tid så henvises det til forbrukerkjøpsloven og gjeldende praksis. Produktet må ikke monteres eller settes i bruk ved en mangel uten godkjenning av MesterVindu Norge AS. En slik godkjenning skal foreligge skriftlig. Monteres produktet eller settes i bruk så ansees produktet som akseptert. 

Synlige skader ved mottak av varer skal anmerkes til transportør ved mottak. Ikke synlige skader skal meldes fra om umiddelbart når de oppdages. 

MesterVindu Norge AS sine produkter er ment til å vare vesentlig lenger enn 5 år og det følger da av forbrukerkjøpsloven at det er 5 års reklamasjonsrett. 

Det forutsettes at montering og vedlikehold er i henhold til monteringsveiledning og forskrift. Det forutsettes også at produktet er brukt på en slik måte det er ment til å brukes. 

Melding om mangel/reklamasjon: 

 

  • Synlige skader ved mottak av varer skal anmerkes til transportør ved mottak. Ikke synlige skader skal meldes fra om umiddelbart når de oppdages. 
  • Mangler og reklamasjoner skal alltid meldes fra om skriftlig og følgende dokumenter skal vedlegges: o Ordrenummer/faktura evt. kvittering 
  • Forklaring på mangel/reklamasjon, fortrinnsvis med bilder 

Krav sendes til Service@mestervindu.no 

Utvidet garanti mot sopp og råte: 

Mestervindu Norge AS bruker produkter av høyeste kvalitet og har derfor utvidet garanti på produkter levert etter 01.08.2021. 

 

  • 20 års garanti mot sopp og råte for vinduer og balkongdører 
  • 30 års garanti mot sopp og råte for vinduer, balkongdører og skyvedører kledd med aluminium. 

For at garantien skal være gyldig så kreves det at produktet er montert korrekt og at vedlikehold er gjort ihht. Til veiledning. Ved behov så må dette kunne dokumenteres. 

MesterVindu Norge AS vil om mulig foreta retting eller utbedring. Hvis det ikke er tilstrekkelig så vil vi foreta en omlevering med nytt eller tilsvarende produkt om det har forekommet produktendring. Merk at vår utvidete garanti omfatter kun selve produktet og ikke kostnader ved følgeskader eller kostnader ved evt. utskifting. 

Merk at MesterVindu Norge AS kan be om å få dekket reelle kostnader ved befaring/undersøkelser som viser seg å ikke være dekket eller akseptert som en feil/mangel ved produktet