Energieffektivitet

Dagens byggestandard stiller store krav til energi og miljø. Det settes helt spesifikke krav til varmetap og isolasjon som alle deler av huset må oppfylle. Vinduene og dørene er kanskje de delene av huset som har størst innvirkning. Med våre energieffektive vindu og dører er du garantert et bygg som oppfyller kravene.

En isolerende konstruksjon

Ved å utvikle smarte tekniske løsninger i trekonstruksjonene har vi sørget for at alle våre produkter oppfyller byggforskriftenes krav til U-verdi på 1.2 – med to-lags glass. Dette har den fordelen at våre produkter med U-verdi 1.2 ikke er tyngre og vanskeligere å håndtere på byggeplass enn normalt.

Vi kan også som kanskje eneste leverandør levere ett-rams lukkevindu i standardmål med U-verdi 0.7.

Energieffektivitet og U-verdier

Hvor stor utstrømming av varme et bygningselement har, oppgis med en såkalt U-verdi. U-verdien beskriver hvor raskt varme beveger seg gjennom elementet. Desto lavere denne er, desto saktere skjer varmevekslingen, og desto bedre og mer energieffektivt er elementet. Det stilles forskjellige krav til U-verdi basert på bygningstype og bruksformål. Vi har vinduer og dører som dekker — og overgår — alle krav.

U-verdigaranti

Det er viktig å merke seg at klassifiseringen baserer seg på standard referansevindu- og dører*. At en dør- eller vindustype fås i en bestemt U-verdiklasse, eksempelvis 1.0, vil si at et vindu eller en dør av denne typen med et visst standardmål er testet til å ha en U-verdi på 1.0. Vindu eller dører med andre mål kan ha forskjellig – både dårligere og bedre – U-verdi enn dette, basert på flere faktorer. Stort glassareal vil for eksempel kunne trekke U-verdien langt under 1.0, mens mange lukkerammer eller gjennomgående sprosseinndelinger vil kunne øke U-verdien over 1.0.

Det byggeforskriftene stiller krav om er gjennomsnittelig U-verdi for hele dør- og vindusleveransen. Det vil si at leveransen kan inneholde enkeltdører og -vindu med U-verdi over kravet, så lenge gjennomsnittsverdien ikke overstiger dette. Våre avanserte dataprogrammer beregner U-verdi for alle ordrer vi registrerer. Dersom de ønskede produktene gir en gjennomsnittsverdi over avtalt verdi, gjør vi vårt beste for å finne en løsning ved å eksempelvis øke glasstykkelse i noen av produktene, endre sprossetype, bytte noen vindu til fastkarmer, eller annet som vil senke U-verdien.

Vi garanterer at alle ordrer som bestilles av oss leveres med avtalt gjennomsnittelig U-verdi, og ordren leveres med dokumentasjon på dette.

* I henhold til standard NS-EN ISO 10077 er en gitt produkttypes U-verdi gitt ved målt U-verdi i et referansevindu med størrelse 1230mm x 1480mm for lukkevindu.

EnergiklasseBruksområde

1.4

Rehab

Kan benyttes til:
  • Rehabeliteringer uten søknadsplikt
  • Fritidsboliger under 150 m2

1.2

Standard

Oppfyller byggforskriftenes krav til nybygg. Kan benyttes til:
  • Nyoppførte privatboliger
  • Fritidsboliger over 150 m2
  • Søknadspliktige rehabeliteringer

1.0

Ekstra

Overgår byggforskriftens krav

0.8

Passiv

Produkter som oppfyller passivhusstandarden

0.7

Optimalt

Våre absolutt beste og mest isolerende produkter som overgår kravet for passivhus.

Meny