Dører

Dørene er en viktig del av huset. De fleste ønsker funksjonelle dører med gode lys- og lydforhold, god isolasjon og estetikk — og ikke minst — dører som verner om husets verdier.

Løsninger for alle behov

Vi leverer ytterdører til alle formål: Skyvedører, balkongdører, hoveddører og biinngangsdører. Dørene kan produseres i klassisk og moderne stil og med spesielle tilpasninger og utførelser. For å dekke de aller fleste støy- og lysdempingsbehov kan alle våre dører leveres med alle glasstyper på markedet.

Helheten teller

Dører plasseres ofte i nærheten av vinduer. Da er det viktig at dørene og vinduene passer sammen og gir en helhetlig fasade. Våre dører kan tilpasses de aller fleste glasshøyder og sprosseinndelinger. I tillegg deler dørene våre akkurat de samme stilmessige detaljene som vinduene.

Detaljer og håndarbeid

Dørene er med på å gi et førsteinntrykk av huset. Våre dører er forseggjorte, med mange pene detaljer. Alle våre dører kan utsmykkes med sporede paneler utvendig. Våre dører er kostnadseffektivt produsert på moderne datastyrte maskiner med fagarbeiderens grundige håndarbeid som avslutning.

Sikre dører

Sikkerhet er viktig i moderne dører. Våre dører produseres i solid ramtre og fås om ønskelig levert med sikkerhetsglass. Dørene er hengslet med tre hengsler, og benytter solide lukke- og låsebeslag for å sikre en innbruddssikker konstruksjon.

Meny