Hero_Spar støm

Spar strøm

Dagens byggestandard stiller store krav til energi og miljø. Det settes helt spesifikke krav til varmetap og isolasjon som alle deler av huset må oppfylle. Vinduene og dørene er kanskje de delene av huset som har størst innvirkning. Med våre energieffektive vindu og dører er du garantert et bygg som oppfyller kravene og sparer strøm. Med nye MesterVindu i beste energiklasse kan du reduser strømregningen din betydelig, samtidig som du opplever mye bedre inneklima og komfort i huset. Snakk med våre rådgivere, de kan hjelpe deg.

En isolerende konstruksjon

Ved å utvikle smarte tekniske løsninger i trekonstruksjonene har vi sørget for at alle våre produkter oppfyller byggeforskriftens TEK-17  krav til U-verdi på 0,8, med bruk av 3-lags glass.

Isolerende konstruksjon

Energieffektivitet og U-verdier

Vi kan også som kanskje eneste leverandør levere ett-rams lukkevindu med U-verdi 0.7.

Hvor stor utstrømming av varme et bygningselement har, oppgis med en såkalt U-verdi. U-verdien beskriver hvor raskt varme beveger seg gjennom elementet. Dess lavere denne er, dess saktere skjer varmevekslingen, og dess bedre og mer energieffektivt er elementet. Det stilles forskjellige krav til U-verdi basert på bygningstype og bruksformål. Vi har vinduer og dører som dekker — og overgår — alle myndighetskrav i Norge og EU-området.

energieffektivitet vindu ny

U-verdigaranti

Det er viktig å merke seg at klassifiseringen baserer seg på standard referansevindu- og dører*. At en dør- eller vindustype fås i en bestemt U-verdiklasse, eksempelvis 0,8, vil si at et vindu eller dør av denne typen med et visst standardmål er testet til å ha en U-verdi på 0,8. Vindu eller dører med andre mål kan ha forskjellig – både dårligere og bedre – U-verdi enn dette, basert på flere faktorer. Stort glassareal vil for eksempel kunne trekke U-verdien langt under 0,8 mens mange lukkerammer eller gjennomgående sprosseinndelinger vil kunne øke U-verdien godt over 0,8. Store glass er altså bedre enn  små.

Det byggeforskriftene stiller krav om er gjennomsnittlig U-verdi for hele dør- og vindusleveransen. Det vil si at leveransen kan inneholde enkeltdører og -vindu med U-verdi over kravet, så lenge gjennomsnittsverdien ikke overstiger dette. Våre avanserte dataprogrammer beregner U-verdi for alle produktene i ordrer vi registrerer. Dersom de ønskede produktene gir en samlet gjennomsnittsverdi over tillat U-verdi, gjør vi vårt beste for å finne en løsning ved å eksempelvis øke glasstykkelse i noen av produktene, endre sprossetype, bytte noen vindu til fastkarmer, eller annet som vil senke U-verdien. Enkelte ganger er det ikke mulig å klare gjennomsnittskravet, og da må bygget isoleres ekstra for å kompensere for dette. Såkalt omfordeling i energiregnskapet.

Vi garanterer at alle ordrer som bestilles av oss leveres med ordrebekreftet gjennomsnittlig U-verdi, og at ordren leveres med dokumentasjon på dette. Slik hjelper vi deg å spare strøm fra første dagen med dine nye vinduer og dører.

* I henhold til standard NS-EN ISO 10077 er en gitt produkttypes U-verdi gitt ved målt U-verdi i et referansevindu med størrelse 1230mm x 1480mm for lukkevindu.

EnergiklasseBruksområde

1.4

Rehab

Kan benyttes til:
  • Rehabeliteringer uten søknadsplikt

1.2

Standard

Byggeforskriften TEK-17 minimumskrav til energieffektivitet. (Om total energibruk overholdes)
  • Nyoppførte privatboliger
  • Fritidsboliger over 150 m2
  • Søknadspliktige rehabeliteringer

1.0

Ekstra

Overgår byggeforskriftens TEK 17 minimumskrav til energieffektivitet.

0.8

Passiv

Oppfyller byggeforskriften TEK-17 sine krav til energieffektivitet og passivhusstandard.

0.7

Optimalt

Våre absolutt beste og mest isolerende produkter som overgår kravet for passivhus.

Guide
Header_Bytte-Glassliste

Bytte Aluminium Glasslister

Du kan lett bytte aluminium glasslistene på dine MesterVinduer. Denne guiden viser deg hvordan du gjør dette i noen enkle skritter. Bytte-av-glasslister-2022-1Last ned
Guide
Monterer skyvedør

Skyvedør – Demontere aktiv felt

Skyvedører er tunge! Selv bare ett av dørfeltene kan veie over 100 kg. Skal du skifte en skyvedør må du jobbe trygt og bruk verneutstyr/sikring. Ved montering av en skyvedør…
Guide
MesterVindu monteringsbeslag

MesterVindu monteringsbeslag

Innhold: 8-stk beslag + 32-stk skruer. Før skyvedøren løftes inn i vegghullet, skrue fast de 8-stk beslagene på karmens utside slik at de stikker inn i rommet. (4-stk på hver…

Hvordan kjøpe vindu på nett?

Når du bestiller Mestervindu på nett kan du gå gjennom valg og muligheter i ro og mak hjemme. Du får god oversikt over løsninger og muligheter, og pris på det…
Glass

Velg glass til vindu og dør

Ved valg av vinduer og dører spiller glasset en vesentlig rolle. Vinduet eller dørens isolasjonsevne og støydemping er faktorer som i stor grad avgjøres av glasstypen. I tillegg kan moderne…